پلن 1

2میلیون تومان
 • شامل مشاوره سئوی برنزی
 • بهبود سئو و ارائه راهکار
 • تنظیم کنسول گوگل
 • ماهانه 2 میلیون تومان

پلن 2

5 میلیون تومان
 • شامل مشاوره سئوی نقره ای
 • بهبود سئو و ارائه راهکار
 • تنظیم کنسول گوگل
 • کدنویسی و برنامه نویسی
 • پشتیبانی و حمایت
 • ماهانه 5 میلیون تومان

پلن 3

10 میلیون تومان
 • شامل مشاوره سئوی طلایی
 • بهبود سئو و ارائه راهکار
 • تنظیم کنسول گوگل
 • کدنویسی و برنامه نویسی
 • پشتیبانی و حمایت
 • تبلیغات و تولید محتوا
 • عیب یابی و نصب افزونه و امکانات
 • ماهانه 10 میلیون تومان